ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสมุทรสงคราม"

<gallery>
ไฟล์:Filao-Réunion.JPG|[[สนทะเล]] (''Casuarina equisetifolia'') ต้นไม้ประจำจังหวัด<!--tree-->
ภาพ:Barringtonia asiatica flower.JPG|ดอก[[จิกทะเล]] (''Barringtonia asiatica'') [[ดอกไม้]]ประจำจังหวัด
</gallery>
* '''ดอกไม้ประจำจังหวัด''': ดอกจิกทะเล<!--flower-->
ผู้ใช้นิรนาม