ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเสริฐ นาสกุล"

 
==ผลงานที่เป็นที่จดจำ==
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะที่มีนายประเสริฐ เป็นประธานนั้นได้มีมติตัดสินให้ พ.ต.ท.[[ทักษิณ ชินวัตร]] [[รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย|นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย]] ยกฟ้องตามที่[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ป.ป.ช.) ฟ้อง จากคดีจงใจปกปิดทรัพย์สิน (คดีซุกหุ้น 1) ด้วยมติ 8 ต่อ 7 เสียง แต่นายประเสริฐซึ่งเป็นประธานนั้นมีคำวินิจฉัยส่วนตัวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ มีความผิด (ถือเป็นตุลาการเสียงข้างน้อย) และเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัยเป็นคนสุดท้าย<ref>[http://www.ryt9.com/s/tpd/857222 ประเสริฐ นาสกุล ไม้บรรทัด ผู้สมถะ ที่จากไป จาก[[ไทยโพสต์]]]</ref>
 
==ชีวิตส่วนตัว==
ผู้ใช้นิรนาม