ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติปากีสถาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| Design3 = ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ขยายขนาดให้ยาวขึ้น
}}
'''[[ธงชาติ]][[ปากีสถาน]]''' มีลักษณะเป็น[[ธง]]รูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวตั้ง ตอนต้นพื้น[[สีขาว]] กว้างเป็น 1 ใน 4 ส่วนของความยาวธง ส่วนที่เหลือเป็นพื้น[[สีเขียว]] ภายในมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว ธงนี้ออกแบบโดย [[ไซเอ็ด อาเมียร์ อุดดิน เก็ดวาอี]] (Syed Amir uddin Kedwaii) โดยอาศัยต้นแบบจากธง[[สันนิบาตมุสลิม]] (Muslim League) สภาแห่งชาติปากีสถานได้ประกาศให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติ<ref name="flagresolution">{{cite web| url=http://www.pakistani.org/pakistan/flagspec.html| title=Pakistan Flag specification: Resolution Passed by Constituent Assembly| publisher=Pakistani.org| accessdate=2007-12-11}}</ref> เมื่อวันที่ [[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2490]] ก่อนหน้าการประกาศเอกราชจาก[[บริติชราช]]ในวันถัดมา<ref name="flagdate1">{{cite web| url=http://www.na.gov.pk/history.htm| title=Parliamentary History| publisher=National Assembly of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref><ref name="flagdate2">{{cite web| url=http://www.pakistan.gov.pk/divisions/parliamentary-division/media/parhistory.pdf| title=Parliamentary History of Pakistan| publisher=Parliamentary Division, Government of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref><ref name="flagdate3">{{cite web| url=http://www.pas.gov.pk/third-las.htm| title=Legislative Assembly of Sind under the Pakistan (Provincial Constitution) Order, 1947| publisher=Provincial Assembly of Sindh| accessdate=2007-12-11}}</ref> ใน[[เพลงชาติปากีสถาน]] ได้กล่าวถึงธงชาติไว้ในชื่อ "ธงเดือนเสี้ยวและดาว" ([[ภาษาอูรดู]]: Parcham-e-Sitāra-o-Hilāl)
 
'''[[ธงชาติ]][[ปากีสถาน]]''' มีลักษณะเป็น[[ธง]]รูป[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]] กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวตั้ง ตอนต้นพื้น[[สีขาว]] กว้างเป็น 1 ใน 4 ส่วนของความยาวธง ส่วนที่เหลือเป็นพื้น[[สีเขียว]] ภายในมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว ธงนี้ออกแบบโดย [[ไซเอ็ด อาเมียร์ อุดดิน เก็ดวาอี]] (Syed Amir uddin Kedwaii) โดยอาศัยต้นแบบจากธง[[สันนิบาตมุสลิม]] (Muslim League) สภาแห่งชาติปากีสถานได้ประกาศให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติ<ref name="flagresolution">{{cite web| url=http://www.pakistani.org/pakistan/flagspec.html| title=Pakistan Flag specification: Resolution Passed by Constituent Assembly| publisher=Pakistani.org| accessdate=2007-12-11}}</ref> เมื่อวันที่ [[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2490]] ก่อนหน้าการประกาศเอกราชจาก[[บริติชราช]]ในวันถัดมา<ref name="flagdate1">{{cite web| url=http://www.na.gov.pk/history.htm| title=Parliamentary History| publisher=National Assembly of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref><ref name="flagdate2">{{cite web| url=http://www.pakistan.gov.pk/divisions/parliamentary-division/media/parhistory.pdf| title=Parliamentary History of Pakistan| publisher=Parliamentary Division, Government of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref><ref name="flagdate3">{{cite web| url=http://www.pas.gov.pk/third-las.htm| title=Legislative Assembly of Sind under the Pakistan (Provincial Constitution) Order, 1947| publisher=Provincial Assembly of Sindh| accessdate=2007-12-11}}</ref> ในเพลงชาติปากีสถาน ได้กล่าวถึงธงชาติไว้ในชื่อ "ธงเดือนเสี้ยวและดาว" ([[ภาษาอูรดู]]: Parcham-e-Sitāra-o-Hilāl)
 
พื้นสีเขียวในธงชาติ หมายถึง[[ศาสนาอิสลาม]] อันเป็นศาสนาของชนส่วนใหญ่ในประเทศ แถบสีขาวที่ต้นธง หมายถึงศาสนาอื่นๆ ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในปากีสถาน<ref name="flagsig1">{{cite web| url=http://www.infopak.gov.pk/Flag.aspx| title=Pakistan flag| publisher=Ministry of Information and Broadcasting, Government of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref> รูปพระจันทร์เสี้ยวที่กลางธงหมายถึงความก้าวหน้า ส่วนดาวห้าแฉกสีขาวคือแสงสว่างและความรู้<ref name="flagsig1"/> ความหมายของธงโดยรวมจึงหมายถึงศาสนาอิสลาม โลกอิสลาม และสิทธิของชนกลุ่มน้อยผู้นับถือศาสนาอื่น<ref name="basicfacts">{{cite web| url=http://www.infopak.gov.pk/BasicFacts.aspx| title=Basic Facts| publisher=Ministry of Information and Broadcasting, Government of Pakistan| accessdate=2007-12-11}}</ref> ธงชาติปากีสถานจะใช้ประดับในโอกาสสำคัญต่างๆ ของแต่ละปี เช่น วันสาธารณรัฐ ([[23 มีนาคม]]) และ[[วันเอกราช]] ([[14 สิงหาคม]]) เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม