ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(substituteTemplate)
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น ''พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา'' เมื่อ ปี พ.ศ. 2439<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/023/237.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศในการสถาปนาพระเกียรติยศ พระเจ้าราชวรวงษเธอพระองค์เจ้าบุตรีในพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ ขึ้นเป็น พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา], เล่ม ๑๓, ตอน ๒๓, ๖ กันยายน พ.ศ.๑๘๙๖, หน้า ๒๓๗ </ref> ทรงกำกับดูแลด้านพิธีกรรมต่างๆ และโบราณราชประเพณีของวังหลวง
 
พระเจ้าอัยยิกาเธอ พระองค์เจ้าบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สิริพระชันษา 80 ปี ทรงดำรงพระชนม์ชีพเป็นองค์สุดท้ายและมีพระชนมายุมากที่สุดในจำนวนพระราชโอรสพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3]]
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม