ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(cleanupSubstBug)
|หน้า=หน้าที่
|จำนวนหน้า=450
}}</ref> ทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง ๙๑ ปี ทรงดำรงพระชนม์ชีพเป็นองค์สุดท้ายและมีพระชนมายุมากที่สุดในจำนวนพระราชโอรสพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5]] และทรงเป็นพระธิดาบุญธรรมพระองค์เดียวที่มีพระชนมชีพอยู่จนได้จัดการพระบรมศพของสมเด็จพระราชมารดาเลี้ยง ที่ทรงอภิบาลพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์กุลเชษฐ์แห่งพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ในรัชกาลปัจจุบัน ตราบจนเสด็จสิ้นพระชนม์ ( กุลเชษฐ์ คือ เจ้านายฝ่ายในที่ทรงพระชนมายุมากที่สุดในขณะนั้น )
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม