ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 9]] เดือนพฤษภาคม [[พ.ศ. 2493]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี และ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]] ในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ทรงมีพระอาวุโสสูงสุด ทรงเป็นผู้ลาดพระที่ถวาย[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] ในคราวนั้นด้วย
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ทรงดำรงพระชนม์ชีพเป็นองค์สุดท้ายและมีพระชนมายุมากที่สุดในจำนวนพระราชโอรส และพระธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4]] และทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่พระชนมายุยืนที่สุดใน[[พระราชวงศ์จักรี]]<ref name="สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดในรัชกาลที่ ๔">ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์. (๒๕๔๓). สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: โลมาโฮลดิ้ง. ISBN 974-87148-8-8, หน้า 45 เชิงอรรถ 46</ref> โดยทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง 6 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4]] มาจนถึงรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9]]
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[18 มีนาคม]] ปีขาล [[พ.ศ. 2505]] พระชันษา 96 ปี 5 เดือน 29 วัน [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[วัดเทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref name="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF">http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF</ref> ในเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการระบุว่าเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ [[12 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref name="http://www.ohmpps.go.th/searchsheetlist.php?get=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310">http://www.ohmpps.go.th/searchsheetlist.phpget=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310</ref> ในโอกาสนี้ [[เจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารวงศ์สว่าง|สมเด็จเจ้าฟ้าวงศ์สว่าง]] เสด็จฯ แทนพระองค์กษัตริย์ลาว ทรงร่วมพระราชพิธีดังกล่าว
ผู้ใช้นิรนาม