เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# พระเจ้าสมตะธนุ
# [[พระเจ้าพฤหัสรถ]]
10.พระเจ้าอโศกมหาราช
 
===[[ราชวงศ์สุงคะ]]===