ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์"

(โรบอต แก้ไข: es:Principio cero de la termodinámica)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์''' ({{lang-en|The zeroth law of thermodynamics}}) กล่าวถึง[[สภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์]]. โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ว่า "ถ้าระบบ A และ B อยู่ในภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ และระบบ B และ C อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์แล้ว ระบบ A และ C จะอยู่ในภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ด้วยเช่นกัน"
 
''ถ้าระบบ A และ B อยู่ในภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ และระบบ B และ C อยู่ในสภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์แล้ว ระบบ A และ C จะอยู่ในภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ด้วยเช่นกัน''
 
กล่าวโดยสรุปก็คือภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์มี ''คุณสมบัติถ่ายทอด'' ได้นั่นเอง. อนึ่ง ที่มาของชื่อ กฎข้อศูนย์ นี้มีที่มาจากการที่[[นักวิทยาศาสตร์]]คิดว่ากฎข้อนี้เป็นรากฐานที่สำคัญต่อกฎข้อที่หนึ่ง จึงต้องการจะให้ตัวเลขชื่อกฎอยู่ต่ำกว่ากฎข้อที่หนึ่ง แต่เนื่องจากกฎข้อนี้เพิ่งจะถูกตระหนักถึงความสำคัญเมื่อหลังจากกฎข้อที่หนึ่งและสองมีชื่อเสียงมานานมากแล้ว นักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจไม่เปลี่ยนลำดับตัวเลข และตั้งให้กฎข้อนี้เป็นกฎข้อที่ศูนย์.
 
 
[[หมวดหมู่:อุณหพลศาสตร์]]
15,884

การแก้ไข