ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเชียงราย"

ปรากฏใน[[พงศาวดารโยนก]]ว่า [[พ่อขุนมังราย]]สร้างขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็น[[เวียงชัยนารายณ์]] เมื่อ [[พ.ศ. 1805]] และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง [[พ.ศ. 1839]] จึงไปสร้างเมือง[[เชียงใหม่]]ขึ้นในท้องที่ระหว่าง[[ดอยสุเทพ]]กับ[[แม่น้ำปิง]] และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมือง[[เชียงใหม่]]จนถึง [[พ.ศ. 1860]] จึงสวรรคตเพราะถูกฟ้าผ่า
 
สำหรับเมืองเชียงรายนั้น เมื่อพ่อขุนเม็งรายมังรายย้ายไปครองราชสมบัติที่เมือง[[เชียงใหม่]]แล้ว พระราชโอรสคือ ขุนคราม หรืออีกชื่อหนึ่งว่าพระไชยสงคราม ก็ได้ครองราชสมบัติสืบต่อมา นับแต่นั้นเมืองเชียงรายก็ขึ้นต่อเมือง[[เชียงใหม่]]
 
ครั้นต่อมาเมื่อแคว้นล้านนาไทยตกไปอยู่ในปกครองของ[[พม่า]] พม่าได้ตั้งขุนนาง[[มอญ]]คือพระยาชิตวงศ์มาปกครองเมืองเชียงราย ซึ่ง[[มอญ]]ก็คงครองเมืองเชียงรายสืบต่อ ๆ กันมาจนถึง [[พ.ศ. 2329]] ปีนั้น พระยายองกับพระยาแพร่คิดด้วยกันจะสวามิภักดิ์ต่อ[[กรุงเทพมหานคร]] จึงจับเอาปะกามณี แม่ทัพที่พม่าตั้งให้ปกครอง[[เมืองเชียงราย]] เป็นเชลยแล้วนำตัวส่งลงมาถวายยัง[[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม