ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐมาลายา"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ |conventional_long_name = สหพันธรัฐมาลายา |native_name = ڤرسكوتوان...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ |conventional_long_name = สหพันธรัฐมาลายา |native_name = ڤرسكوتوان...)
(ไม่แตกต่าง)
20,554

การแก้ไข