ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

เพิ่มขึ้น 721 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
;ย่านดำรงชีวิต
:คือย่านประเภทที่มีตลาดบก หรือตลาดสด และร้านค้าเป็นหลัก ที่คนในท้องถิ่นจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยของสด ของชำในชีวิตประจำวัน คือสถานที่ที่ไปซื้อกับข้าว เนื้อสัตว์มาปรุง ประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครอบครัว หรือถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไปซื้อของสดจากย่านนี้ มาเพื่อประกอบอาหารขาย ทั้งนี้รวมถึงย่านที่ขายอาหารสำเร็จรูปทั่วไปและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจมีขายหนังสือพิมพ์ เสื้อผ้าบ้างประปราย ย่านนี้ไม่สามารถดึงดูดคนนอกพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่มีจุดเด่นเพียงพอ ผู้ขายอาจเป็นพ่อค้า แม่ค้ามาจากนอกชุมชน แต่มาเพื่อค้าขายและกลับไปในแต่ละวัน
 
;ย่านท้องถิ่น
:หรือย่านแลกเปลี่ยนประจำถิ่น เป็นย่านที่คล้ายๆกับย่านดำรงชีวิต คือแต่เป็นที่จับจ่ายใช้สอยของคนในละแวกนั้นๆนั้นกับคนละแวกใกล้เคียง อาจมีช่องทางการสัญจรที่ดี ทำให้เกิดเป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าสำหรับคนในท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ และใกล้เคียงกันมาซื้อขายกันได้ เป็นย่านที่จะทราบกันแต่คนในจังหวัดหรือหมู่บ้าน หรือชุมชนตั้งรกรากอยู่ที่นั้น แต่ซึ่งย่านท้องถิ่นนั้น หากมีสินค้าดัง หรือชุมชนช่วยกันพัฒนาให้ย่านมีชื่อเสียงได้ มีสินค้าคุณภาพดี มีธรรมชาติที่สามารถดึงดูดคนจากนอกชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป ให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ เช่น ย่านบางซื่อ เป็นย่านที่ขายผลไม้จากสวนผลไม้แถบเมืองนนท์ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นต้น
 
;ย่านท่องเที่ยว
ผู้ใช้นิรนาม