ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
**** [[ภาษาไทดำ]] (เวียดนาม)
**** [[ภาษาไทยถิ่นเหนือ]] (ภาษาล้านนา, ภาษาไทญวน) (ไทย, ลาว)
**** [[ภาษาพวน]] (ไทย)
**** [[ภาษาไทโซ่ง]] (ไทย)
**** [[ภาษาไทย]] (ไทย)
**** [[ภาษาลาว]] (ลาว)
**** [[ภาษาญ้อ]] (ไทย)
**** [[ภาษาพวน]] (ไทย,ลาว)
**** [[ภาษาผู้ไท]] (ไทย)
**** [[ภาษาอีสาน]] (ภาษาไทยถิ่นอีสาน) (ไทย, ลาว)
ผู้ใช้นิรนาม