ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[พระรัษฎาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[พระยอดฟ้า]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 14 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[พระศรีเสาวภาคย์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา
ผู้ใช้นิรนาม