ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
- ช่อการะเกดยุคที่ 3
กลับมาดำเนินการใหม่ใน พ.ศ. 2550 โดยทีมงานใหม่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการคนเดิม มีนักเขียนผ่านเกิดในยุคนี้หลายคน
เ่ช่นเช่น ชัยกร หาญไฟฟ้า ปานศักดิ์ นาแสวง ภาณุ ตรัยเวช ธาร ยุทธชัยบดินทร์ ละเวง ปัญจสุนทร จิตสุภา ธนาวัฒน์ อุ่นเรืองศรี สมภพ นิลกำแหง ดุสิต จักรศิวาทิตย์ ปิติ ระวังวงศ์ ฯลฯ
จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยุติดำิเินินดำเนินการอีกครั้ง ถือเป็นบทอวสานของช่อการะเกดยุคที่ 3
 
==รายชื่อเรื่องสั้นที่ได้รางวัลช่อการะเกด==
417,867

การแก้ไข