ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

|-
| 11
| สำนักงาน[[เขตประเวศ]] - [[มาบุญครอง]] - จ.เพชรบรี
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
|-
| 26
| อู่มีนบุรี - [[ถนนรามอินทรา]] - [[อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ]] - จ เพชรบูรี่
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน
|-
|-
| 60
| อู่สวนสยาม - [[ปากคลองตลาด]] - จ.เพชรบูรี่
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน
|-
| 71
| อู่สวนสยาม - [[สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า) - วัดธาตุทอง - จ เพชร | รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
| 71ก
| อู่สวนสยาม - [[การเคหะแห่งชาติ]] - วัดธาตุทอง
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
| 93
| หมู่บ้านนักกีฬา - [[ท่าน้ำสี่พระยา]] จ เพชร
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)
|-
| 96
| อู่สวนสยาม - [[หมอชิตใหม่]] จ เพชร
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
| 168
| อู่สวนสยาม - [[อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ]] จ เพชร
| รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)
|-
| 206
| อู่ศรีนครินทร์ - [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] จ เพชร
| รถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง
|-
|-
| 501
| อู่มีนบุรี - [[หัวลำโพง]] จ เพชร
| รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน
|-
|-
| 514
| อู่มีนบุรี - [[สีลม]] จ.เพชร
| รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน</br>รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้ม (ยูโรทู)
|-
| 517
| ตลาดเทิดไท - [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] - [[หมอชิตใหม่]]
| รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีครีม-น้ำเงิน
|-
86

การแก้ไข