ผลต่างระหว่างรุ่นของ "1 มกราคม"

* [[พ.ศ. 1309]] (ค.ศ. 766) - [[อัรริฎอ]] [[อิมาม]]แห่งนิกายชีอะหฺของ[[ศาสนาอิสลาม]] (สิ้นอายุขัย [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 1361]])
* [[พ.ศ. 1974]] (ค.ศ. 1403) - [[สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6]] (สิ้นพระชนม์ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2046]])
* [[พ.ศ. 2406]] (ค.ศ. 1863) - [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ]] [[สมเด็จพระบรมราชินีนาถ]] พระองค์แรกของไทย (สวรรคต [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2462]])
* [[พ.ศ. 2407]] (ค.ศ. 1864) - [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (สวรรคต [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2462]])
* [[พ.ศ. 2419]] (ค.ศ. 1877) - [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] (อสัญกรรม [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2486]])
47

การแก้ไข