ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม''' ออกโดย[[สภาวิศวกร]] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน มีสาขาที่เป็นวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง]]
* สาขา[[วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร]]
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[[วิศวกรรมเหมืองแร่]]
 
== ประเภท ==
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ละสาขาแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
# วุฒิวิศวกร
# สามัญวิศวกร
56,703

การแก้ไข