ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตอัครบิดร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
อาณาจักรพาทริอาค ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เขตอัครบิดร: ยึดตาม พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับ...
(อาณาจักรพาทริอาค→เขตอัครบิดร, สังฆราช→มุขนายก)
(อาณาจักรพาทริอาค ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เขตอัครบิดร: ยึดตาม พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับ...)