ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิหารเคอนิชส์แบร์ค"

replaceViaLink
(โรบอต เพิ่ม: sk:Kráľovecká katedrála (Kaliningrad))
(replaceViaLink)
หลังสงครามแล้วมหาวิหารก็ยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นโครงสร้างที่ถูกเพลิงไหม้ และคไนพ์ฮอฟก็ทำเป็นอุทยานโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใด ก่อนสงครามคไนพ์ฮอฟมีตึกจำนวนหลายตึกๆ หลังหนึ่งเป็นตึก[[Albertina University|มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตินา]]หลังแรก ที่[[อิมมานูเอิล คานท์]]ทำการสอน ซึ่งเป็นตึกที่ตั้งอยู่ติดกับด้านตะวันออกของมหาวิหาร
 
ไม่นานหลังจาก[[Kaliningrad|คาลินกราด]]เปิดให้ชาวต่างประเทศเข้าได้เมื่อต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 การก่อสร้างมหาวิหารใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นหอยอดแหลมได้รับการติดตั้งใหม่โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ในปี ค.ศ. 1994 ในปี ค.ศ. 1995 ก็ได้มีการติดตั้งนาฬิการใหม่ที่มีระฆังสี่ใบ (1,180 กิโลกรัม, 700 กิโลกรัม, 500 กิโลกรัม และ 200 กิโลกรัม) ที่หล่อขึ้นในปี ค.ศ. 1995 นาฬิกาตีทุกสิบห้านาที เมื่อครบชั่วโมงก็จะเล่นโน้ตตัวแรก[[ซิมโฟนีหมายเลขหมายเลข 5 (เบโทเฟนเบโทเฟิน)|ซิมโฟนีหมายเลขหมายเลข 5]] โดย[[ลุดวิกดวิจ ฟาน เบโทเฟนเบโทเฟิน]] ตามด้วยระฆังเสียงเดียวตีบอกจำนวนชั่วโมง ระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึงปี ค.ศ. 1998 ก็ได้มีการปูหลังคา และ สร้าง[[หน้าต่างประดับกระจกสี]]ใหม่
 
ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์คือการทรุดตัวของพื้นดินภายใต้มหาวิหารที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมา แม้ในขณะที่ยังอยู่ในความครอบครองของเยอรมนี ที่เริ่มเห็นได้ชัดขึ้น
123,854

การแก้ไข