ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมประสิทธิ์"

# [[สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน]] ([[กลศาสตร์ควอนตัม]]; ปริมาณไร้มิติ) ฟลักซ์ที่เป็นไปได้ของคลื่นที่ส่งผ่าน เทียบกับฟลักซ์ที่เป็นไปได้ของคลื่นที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ มักใช้สำหรับอธิบายความเป็นไปได้ของอนุภาคที่จะลอดผ่านสิ่งขวางกั้น
# [[ตัวประกอบการหน่วง]] หรือรู้จักในชื่อ ''สัมประสิทธิ์การหน่วงหนืด'' (วิศวกรรมฟิสิกส์; มีหน่วยเป็น N·s/m) เกี่ยวกับแรงหน่วงที่มีความเร็วของวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่
 
== สูตรเคมี ==
สัมประสิทธิ์คือจำนวนที่อยู่หน้าพจน์ใน[[สมการเคมี]] เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอนุภาคเท่าไรที่มีส่วนในการเกิดปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่นในสูตร <math>2H_2 + O_2 \rarr 2H_2O</math> จำนวน 2 ที่อยู่หน้า <math>H_2</math> คือสัมประสิทธิ์
 
== อ้างอิง ==
130,832

การแก้ไข