ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมประสิทธิ์"

# [[สัมประสิทธิ์ขีปนวิธี]] (BC; [[อากาศพลศาสตร์]]; มีหน่วยเป็น kg/m<sup>2</sup>) การวัดความสามารถของวัตถุที่จะเอาชนะแรงต้านของอากาศในการบิน เป็นฟังก์ชันของมวล เส้นผ่านศูนย์กลาง และสัมประสิทธิ์แรงต้าน
# [[สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน]] ([[กลศาสตร์ควอนตัม]]; ปริมาณไร้มิติ) ฟลักซ์ที่เป็นไปได้ของคลื่นที่ส่งผ่าน เทียบกับฟลักซ์ที่เป็นไปได้ของคลื่นที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ มักใช้สำหรับอธิบายความเป็นไปได้ของอนุภาคที่จะลอดผ่านสิ่งขวางกั้น
# [[ตัวประกอบการหน่วง]] หรือรู้จักในชื่อ ''สัมประสิทธิ์การหน่วงหนืด'' (วิศวกรรมฟิสิกส์; มีหน่วยเป็น N·s/m) เกี่ยวกับแรงหน่วงที่มีความเร็ว ของวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่
 
== อ้างอิง ==
130,832

การแก้ไข