ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| class =กรม
| establish_date = [[พ.ศ. 2535]]
| budget = 531,395,200 บาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
| budget =
| group =[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| type_headman = อธิบดี
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
60,729

การแก้ไข