เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

คุณ Heuristics รวมบทความแล้ว
{{รวม|#REDIRECT [[พระสังฆราช}}]]
'''สังฆราช''' แปลว่า ราชาของ[[สงฆ์]] ราชาของหมู่คณะ
 
 
'''สังฆราช''' หมายถึงพระมหา[[เถระ]]ผู้เป็นใหญ่สูงสุดใน[[สังฆมณฑล]] เรียกเต็มว่า '''สมเด็จพระสังฆราช''' '''[[สกลมหาสังฆปริณายก]]''' เรียกย่อว่า '''สมเด็จพระสังฆราช'''
 
'''สังฆราช''' อีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อตำแหน่งพระมหาเถระผู้ใหญ่สูงสุดเช่นนั้น โดยเรียกว่า '''ตำแหน่งสังฆราช''' หรือ '''ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช'''
 
'''สังฆราช''' ในสังฆมลฑลไทย [[กฎหมาย]]กำหนดให้มีพระองค์เดียวมาตั้งแต่โบราณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ จึงเท่ากับดำรงอยู่ในฐานะ '''พระสังฆบิดร''' ด้วย
 
 
 
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]
32,549

การแก้ไข