ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์''' (อังกฤษ:Derivative Warrants;ตัวย่อ DW) เป็น[[ตราสาร]]ชนิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน เพื่อใช้สิทธิในการซื้อ[[หุ้นสามัญ]]ในราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสำคัญนั้นๆ ซึ่งเป็นสินค้าทางด้านการเงินซื้อขายกันได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สิทธิในการซื้อ (Call) และสิทธิในการขาย (Put)
 
ในประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ เป็นรายแรกที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชื่อว่า PTT13CA เพื่อใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แก่นักลงทุนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 <ref>http://www.thaiwarrant.com/th/Intro/IntroDW.asp</ref>
14,527

การแก้ไข