ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซาวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองควายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสวกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเนียนทั้งตำบล
 
121,235

การแก้ไข