ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาย"

เพิ่มขึ้น 144 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
* เสถียร โพธินันทะ.ปรัชญามหายาน.กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2541.
* อภิชัย โพธิประสิทธิศาสตร์.พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพ ฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2539.
* ศึกษาข้อมูลเรื่องธรรมกายเพิ่มเติมที่เวบ http://khunsamatha.com/
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]
7

การแก้ไข