ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวัสนิยม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''เทวัสนิยม''' ({{lang-en|deism}}) เป็นแนวความคิดที่สำคัญใน[[ศตวรรษที่ 18]] โดยใน[[ศตวรรษที่ 17]] เป็นยุคแห่งเหตุผล นักคิดทั้งหลายต่างพยายามที่จะสร้าง[[ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์|ระบบการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์]]ที่ได้ผลและสมเหตุสมผลขึ้น โดยไม่ยอมพึ่งพาอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ [[พระเจ้า]]เป็นเพียงผู้สร้าง[[โลก]]เท่านั้น เราจะเห็นการแบ่งเป็นฝักฝ่ายระหว่าง[[ศาสนา]]กับ[[วิทยาศาสตร์]]ได้เกิดขึ้น พวกหัวเก่าโจมตีพวกหัวใหม่ว่าต่อไปนี้จะไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์หลงเหลืออยู่อีก การถกเถียงเป็นไปอย่างกว้างขวางอันเป็นเหตุให้เกิดความคิดแบบเทวัสนิยมขึ้นมา
พวกนี้เชื่อในพระเจ้่าพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นใน[[เหตุผล]]และคิดว่าจะสามารถใช้เหตุผลพิสูจน์ในเรื่องพระเจ้าได้ พวกนี้เชื่อต่อไปอีกว่าเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจศาสนาและ[[ศีลธรรม]]อย่างถูกต้อง พวกนี้ถือว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ ทว่าหลังจากที่ทรงสร้างโลกแล้วก็มิได้ลงมายุ่งเกี่ยวกับ[[มนุษย์]]อีกเลย พวกนี้ยอมรับศาสนาในสมัยแรกเริ่ม แต่มักจะโจมตีศาสนาในระยะหลังที่มีพิธีการ มีพระเป็นผู้สืบศาสนา พวกนี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะบังคับในตัวเองให้ใช้เหตุผลมากกว่า[[อารมณ์]] ทำให้พระเข้ามามีบทบาทได้ ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนเข้าถึงและรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างดี
 
ตัวอย่างผู้มีความเชื่อแบบเทวัสนิยม ได้แก่ [[เบนจามิน แฟรงคลิน]]และ[[วอลแตร์]]
398,210

การแก้ไข