ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 ตั้งจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้อำเภอบ้านแพ้ว กลับมาขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร เหมือนเดิม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=63|issue=29 ก|pages=315-317|title=พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/315.PDF|date=9 พฤษภาคม 2489|language=}}</ref>
* วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านแพ้ว และ ตำบลหลักสาม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=72|issue=พิเศษ 74 ง|pages=121-122|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/121.PDF|date=17 กันยายน 2498|language=}}</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า ในท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลโรงเข้ และตำบลหลักห้า หรือตำบลหนองสองห้อง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=พิเศษ 60 ง|pages=32-33|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า่ห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/060/32.PDF|date=3 สิงหาคม 2499|language=}}</ref>
* วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้ และตำบลหลักสาม <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=75|issue=107 ง|pages=3038-3051|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุมและอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตตรดิตถ์ กับอำเภอวารินชำราบอำเภอคำเชื่อนแก้ว อำเภอพิบูลมังษาหาร อำเภอเขื่องในและอำเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/107/3038.PDF|date=16 ธันวาคม 2501|language=}}</ref>
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=พิเศษ 116 ง|pages=11-13|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/116/11.PDF|date=5 กรกฎาคม 2517|language=}}</ref>
* วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลเกษตรพัฒนา โดยแยกออกจากตำบลคลองตัน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=99|issue=99 ง|pages=2919-2922|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/099/2919.PDF|date=20 กรกฎาคม 2525|language=}}</ref>
* วันที่ 20 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา ในท้องที่ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลคลองตัน <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=36 ง|pages=19-20|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/036/19.PDF|date=5 พฤษภาคม 2537|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพ้ว สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา และ สุขาภิบาลหลักห้า เป็น เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และัและ เทศบาลตำบลหลักห้า
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
380,773

การแก้ไข