ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพฤหัสบดี"

เพิ่มขึ้น 180 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
(โรบอต เพิ่ม: zh:祭主仙人; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
* อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ.พรหมชาติ ฉบับหลวง. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
* เทพย์ สาริกบุตร และคณะ.พรหมชาติ ฉบับราษฎร์. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
* ชาวกรีกและโรมันเชื่อว่าพระพฤหัสบดีคือเทพ[[ซุส]](Zeus)หรือจูปิเตอร์
 
 
{{เทวดา}}
ผู้ใช้นิรนาม