ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

 
==สถานศึกษาในอำเภอบ้านแพ้ว==
===สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่คณะกรรมการการศึกษาสมุทรสาครขั้นพื้นฐาน=== <--! รวมทั้ง ประถม และมัธยม --!>
{{บน}}
* โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
* โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
* โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
* โรงเรียนเจ็ดริ้ว
* โรงเรียนบ้านคลองตัน
{{กลาง}}
* โรงเรียนบ้านรางสายบัว
* โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
* โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
* โรงเรียนจงรักษ์พิทยา
* โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
{{ล่าง}}
 
===สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร===
* โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
54,188

การแก้ไข