ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ประเภทของบายศรี
ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีว่า " ใบสี " , " ใบสรี " หรือ " ใบสีนมแมว " และจะเรียกพานบายศรีว่า ขันใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขัน แล้วเรียกขันว่า สลุง บายศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ
1. บายศรีหลวง
2. บายศรีนมแมว
ผู้ใช้นิรนาม