ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาชญาวิทยา"

แก้ข้อความ+หมวดหมู่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
'''อาชญาวิทยา ''' เป็นสาขาวิชาที่มุ่งศึกษาถึงการอธิบายสาเหตุของการกระทำความผิดของ[[อาชญากร]](ผู้กระทำผิด) ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ,การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางจิต และการกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม
 
[[Categoryหมวดหมู่:ความรู้]]
[[Categoryหมวดหมู่:สังคมมนุษย์]]
{{โครงความรู้}}
25,601

การแก้ไข