ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบังคับการตำรวจทางหลวง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สถานีตำรวจททางหลวงที่ 4 (ส.ทล.4) เชียงใหม่ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)
* สถานีตำรวจททางหลวงที่ 5 (ส.ทล.5) พะเยา (พะเยา,เชียงราย)
* สถานีตำรวจททางหลวงที่ 6 (ส.ทล.6) แพร่ (แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์,น่าน)
 
=== กองกำกับการ 6 (กก.6) ===
493

การแก้ไข