ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

remove link
(remove link)
* [[เยาวเรศ ชินวัตร]]
* [[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* [[ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร <ref>[http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=yeMxzmxRGikGiSXGwTIfLg== นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ]</ref>
* [[หยาดทิพย์ ราชปาล]]
* [[อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม]]
* [[ถั่วแระ เชิญยิ้ม]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม