ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพรตพิทยพยัต"

| bgcolor = "#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:P1vyupM43114731MonDec2008.jpg|100px]] || '''-'''|| ธันวาคม พ.ศ. 2551 || ธันวาคม พ.ศ. 2551 ||-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''[http://www.prot.ac.th/images/stories/10th.swf 10]''' || [[ไฟล์:บุนนาคเกมส์ครั้งที่10.png|100px]] || '''คณะสีน้ำเงิน'''|| 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 || 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552||-
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''11''' || [[ไฟล์:ตราโรงเรียนพรต.JPG|100px]] || '''-'''|| 8 พศจิกายน พ.ศ. 2553 || 15 พศจิกายน พ.ศ. 2553||-
440

การแก้ไข