ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

 
*'''พระราชบิดา''' [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] (태조)
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระมเหสีชิจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู (신명순성왕후 유씨, 神明順成王后 劉氏)
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระมเหสีราชินีมุนกง ตระกูลปาร์ค (문공왕후 박씨, 文恭王后 朴氏)
*สมเด็จพระมเหสีราชินีมุนซอง ตระกูลปาร์ค (문성왕후 박씨, 文成王后 朴氏)
 
'''พระสนม'''
*องค์หญิงพระสนมชองจูนัมนัมวอน ตระกูลคิม (청주남원부인 김씨, 淸州南院夫人 金氏)
 
'''พระโอรส'''
*องค์ชายคยองชุนคยองชุนวอน (경춘원군, 慶春院君) พระราชโอรสของสมเด็จพระมเหสีราชินีมุนกง ตระกูลปาร์ค
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม