ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ''' ({{เกาหลี|성종|ฮันจา=成宗|MC2000=Seongjong|MR=Sŏngchong}} ค.ศ. 960 - ค.ศ. 997) กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]] (ค.ศ. 981 - ค.ศ. 997) ในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่เพื่อกำจัดอำนาจขุนนางท้องถิ่น และมีสงครามกับพวกคิตัน[[ราชวงศ์เหลียว]]
 
องค์ชายวัง ชี (왕치, 王治) เป็นพระโอรสของพระชายาซอนอึยกับองค์ชายวัง อุก (왕욱, 王旭) พระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] และพระมเหสีชินจอง (신정왕후, 神靜王后) ตระกูลฮวางโบ ในค.ศ. 981 [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]]สวรรคตแต่พระเยาว์ พระราชโอรสองค์ชายวัง ซง (왕송, 王訟 ภายหลังขึ้นครองราชย์เป็น[[พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ|พระเจ้ามกจง]]) ก็พระชนมายุเพียง 2 พรรษา ไม่อาจขึ้นครองบ้านเมืองได้ บัลลังก์จึงตกมาสู่องค์ชายวัง ชี ซึ่งเป็นพระโอรสขององค์ชายวังอก และเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าแทโจ เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว พระเจ้าซองจงก็ทรงสถาปนาพระราชบิดาองค์ชายวัง อุกเป็นพระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)
 
ในค.ศ. 982 พระเจ้าซองจงทรงปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเสียใหม่ตามแบบจีน เดิมที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของขุนนางที่ยึดครองดินแดนเหล่านั้นมาตั้งแต่ปลายสมัยชิลลา และตำแหน่งผู้ครองนครนั้นก็สามารถตกไปให้ลูกหลานได้<ref>http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C04/E0405.htm</ref> แต่พระเจ้าซองจงทรงเปลี่ยนใหม่ ทรงแบ่งอาณาจักรออกเป็น 12 ส่วน แต่ละส่วนมีเจ้าครองนครให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง และสืบทอดไปยังลูกหลานไม่ได้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางเท่านั้น เป็นการล้มล้างอำนาจของขุนนางท้องถิ่นที่มีมานานตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักร พระเจ้าซองจงยังทรงตั้งโรงเรียนขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้บุคคลที่มีความสามารถสอบ[[จอหงวน]]เข้ารับราชการมาแทนที่กลุ่มขุนนางเดิม
ผู้ใช้นิรนาม