ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{พุทธศาสนา}} '''กาย'''ในทางพระพุทธศาสนา มี ๓ อย่าง คือ #'''สรีรกาย''' ...)
 
#'''สรีรกาย''' หรือ นิรมาณกาย กายที่เกิดจากอุตุนิยาม ( รูปธาตุ )คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้แก่ กายของ[[มนุษย์]] และสัตว์[[เดรัจฉาน]]
#'''ทิพยกาย''' หรือ สัมโภคกาย กายที่เกิดจาก[[กรรม]]นิยาม ( นามธาตุ )คือ โอปะปาติกะทั้งหลาย ได้แก่ กายของ [[พรหม]] [[เทพ]] วิญญาณ [[อสุรกาย]] [[เปรต]] และสัตว์[[นรก]]
#'''[[ธรรมกาย]]''' หรือ [[ธรรมกาย]]นามกาย กายที่เกิดจาก[[ธรรมนิยาม]] ( [[ธรรมธาตุ]] )คือ [[อนิจจัง]] [[ทุกขัง]] [[อนัตตา]] ได้แก่ [[จิต]] และ [[เจตสิก]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม