ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮอโลกราฟี"

ความหมายผิด
(แปลผิดแล้วครับ เขาหมายถึงการใช้โฮโลแกรมกับการรักษาความปลอดภัย)
(ความหมายผิด)
 
หนึ่งในความก้าวหน้าล่าสุดซึ่งมีศักยภาพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ระยะสั้น ๆ ของโฮโลกราฟีได้รับการผลิตของเลเซอร์แบบ solid-state ที่มีต้นทุนต่ำ เช่นที่พบในการบันทึก DVD เป็นล้าน และใช้ในการใช้งานทั่วไปอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งยังมีประโยชน์สำหรับภาพสามมิติ นั่นคือ ถูกและกะทัดรัด
 
==การประยุกต์==
=== กล้องจุลทรรศน์ interferometric ===
โฮโลแกรมจะเก็บข้อมูลในช่วงแอมพลิจูดและ phase ของสนาม หลายโฮโลแกรมอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของแสงชนิดเดียวกันในทิศทางต่างๆ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโฮโลแกรมดังกล่าวนั้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความละเอียดของกล้องจุลทรรศน์แสง เทคนิคที่เกี่ยวข้องนี้ เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์ interferometric
 
== หลักการ ==