ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารนครหลวงไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| homepage = [http://www.scib.co.th www.scib.co.th]
}}
'''ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)''' (Siam City Bank Public Company Limited) เป็น[[ธนาคาร]]ของ[[ประเทศไทย]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2484]] ในชื่อ "ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย"<ref>[http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=1126&title=%BE%D1%B2%B9%D2%A1%D2%C3%B8%B9%D2%A4%D2%C3%BE%D2%B3%D4%AA%C2%EC%E3%B9%BB%C3%D0%E0%B7%C8%E4%B7%C2 พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย]</ref> โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
มีโลโก้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นรูป “พระมหามงกุฎ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 
ภายหลังการควบรวมกับ[[ธนาคารศรีนคร]]ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ธนาคารได้นำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน [[พ.ศ. 2551]] ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,128 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 410,132 ล้านบาท สินเชื่อจำนวน 255,693 ล้านบาท เงินฝากจำนวน 340,039 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 6,956 คน และสาขา 405 สาขาทั่วประเทศ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 47.58 % ส่วนที่เหลืออีก 52.42 % เป็น Free Float ในตลาด หุ้นของธนาคารมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 32,115 ล้านบาท
14,527

การแก้ไข