ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเดอรัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| caption =
| address = {{ธง|สหราชอาณาจักร}} [[เดอแรม]] [[ประเทศสหราชอาณาจักร]]
| abbr= UNIPR
| establish_date = [[ค.ศ. 1832]]
| founder =
| type_headman = [[อธิการบดี]]
| headman = Bill Bryson
| motto = อังกฤษ: "''Her foundations are upon the holy hills"'' <br/> ไทย: ''รากฐานของเธอตั้งอยู่บนเนินศักดิ์สิทธิ์''
| song =
| color = {{color box|#682860}}
2,806

การแก้ไข