ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ภาพ = [[ไฟล์:ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.jpg|150px]]
:* สถานศึกษาทางด้านช่างศิลป ได้แก่ โรงเรียนศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างศิลป
ต่อมา จึงมีการจัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปและวัฒนธรรมโดยตรง ในสังกัดกรมศิลปากร และปัจจุบันแยกออกมาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม <ref>[http://www.center.bpi.ac.th/hitory.htm ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref>
 
== การพระราชทานปริญญาบัตร ==
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552]]
 
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับ[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พระราชทานปริญญาบัตร]]จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ [[สวนอัมพร|อาคารใหม่สวนอัมพร]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งในปีการศึกษา 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]]
 
== สัญลักษณ์ประจำสถาบัน ==
|-
|}
 
== การพระราชทานปริญญาบัตร ==
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552]]
 
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับ[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พระราชทานปริญญาบัตร]]จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ [[สวนอัมพร|อาคารใหม่สวนอัมพร]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งในปีการศึกษา 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]]
 
== อ้างอิง ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bpi.ac.th/ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]
* [http://ffa.bpi.ac.th/prb50.pdf พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550]
 
{{กระทรวงวัฒนธรรมของไทย}}