ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

* นาย[[อาวุธ พลอยส่องแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* ดร.[[รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] ผู้อำนวยการ (2551-2552)
* นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการ (2553 - ปัจจุบัน)ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
== สถานที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม