ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน/แก้ไข"

แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย """""Virtual Air Traffic Simulation Network """"""
(แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย """""Virtual Air Traffic Simulation Network """""")
""""Virtual Air Traffic Simulation Network """""
กฎหมายที่ต้องปฏิบัติฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 
การใช้กฎหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic rulemaking หรือที่รู้จักกันในชื่อ eRulemaking และ e - rulemaking) จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลโดยหน่วยงานราชการ โดยจะใช้ระเบียบของกฏหมายและกระบวนการตัดสินใจ
 
คณะวิจัยสหวิทยาการการใช้กฏหมายอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจาก เงินทุนของ National Science Foundation ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Digital Government Program
มหาลัยฮาร์เวิร์ดเผยแพร่ รายงาน workshop ปี 2003 บนลู่ทางการวิจัยในอนาคตและมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กเผยแพร่รายงานของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในปี 2004 ประเมินอย่างกว้างขวางในหัวข้อ "อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่ง " ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ของศาสตราจารย์ Stephen Johnson ในบทความทบทวนกฎหมายปี 1998
16

การแก้ไข