ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเนียนทั้งตำบล
 
== แหล่งท่องเที่ยวที่สถานที่สำคัญ ==
=== สถานที่ท่องเที่ยว ===
* [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน]]
* [[เสาหลักเมืองน่าน]]
* วัดภูมินทร์
* [[แนวกำแพงเมืองเก่า]]
* วัดพระธาติช้างค้ำวรวิหาร
* [[วนอุทยานถ้ำผาตูบ]] [[ตำบลผาสิงห์]]
* เสาหลักเมืองน่าน
* [[แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก]] [[ตำบลบ่อสวก]]
* วัดสวนตาล
* [[น้ำตกดอยหลวง]] [[ตำบลเรือง]]
* แนวกำแพงเมืองเก่า
 
* วนอุทยานถ้ำผาตูบ ตำบลผาสิงห์
=== ห้างสรรพสินค้า ===
* วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้
* [[เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า]] สาขา น่าน
* แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก
* [[นราไฮเปอร์มาร์เก็ต]]
* น้ำตกดอยหลวง ตำบลเรือง
* [[ดี เบส]]
 
=== วัด ===
==== พระอารามหลวงมหานิกาย ====
* [[วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) [[ตำบลในเวียง]] [[อำเภอเมืองน่าน]]
* [[วัดพญาภู]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
* [[วัดคอวัง]] [[ตำบลกองควาย]]
* [[วัดธงหลวง]] ตำบลกองควาย
* [[วัดนาผา]] ตำบลกองควาย
* [[วัดน้ำครกเก่า]] ตำบลกองควาย
* [[วัดพุฒิมาราม]] ตำบลกองควาย
* [[วัดไชยสถาน]] [[ตำบลไชยสถาน]]
* [[วัดต้นแก้ว]] ตำบลไชยสถาน
* [[วัดตาแก้ว]] ตำบลไชยสถาน
* [[วัดปางค่า]] ตำบลไชยสถาน
* [[วัดฝาง]] ตำบลไชยสถาน
* [[วัดศรีเกิด]] ตำบลไชยสถาน
* [[วัดเจดีย์]] [[ตำบลดู่ใต้]]
* [[วัดเชียงราย]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดดอนมูล]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดดู่ใต้]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดพญาวัด]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดพระธาตุเขาน้อย]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดสมุน]] ตำบลดู่ใต้
* [[วัดเขื่อนแก้ว]] [[ตำบลถืมตอง]]
* [[วัดดอนถืมตอง]] ตำบลถืมตอง
* [[วัดถืมตอง]] ตำบลถืมตอง
* [[วัดนวราษฎร์]] [[ตำบลนาซาว]]
* [[วัดนาซาว]] ตำบลนาซาว
* [[วัดบ้านต้าม]] ตำบลนาซาว
* [[วัดสะไมย์]] ตำบลนาซาว
* [[วัดกู่คำ]] [[ตำบลในเวียง]]
* [[วัดช้างเผือก]] ตำบลในเวียง
* [[วัดเชียงแข็ง]] ตำบลในเวียง
* [[วัดดอนแก้ว]] ตำบลในเวียง
* [[วัดท่าช้าง]] ตำบลในเวียง
* [[วัดน้ำล้อม]] ตำบลในเวียง
* [[วัดไผ่เหลือง]] ตำบลในเวียง
* [[วัดพระเกิด]] ตำบลในเวียง
* [[วัดพระเนตร]] ตำบลในเวียง
* [[วัดพวงพยอม]] ตำบลในเวียง
* [[วัดภูมินทร์]] ตำบลในเวียง
* [[วัดมงคล]] ตำบลในเวียง
* [[วัดมณเฑียร]] ตำบลในเวียง
* [[วัดมหาโพธิ์]] ตำบลในเวียง
* [[วัดมิ่งเมือง]] ตำบลในเวียง
* [[วัดเมืองเล็น]] ตำบลในเวียง
* [[วัดศรีพันต้น]] ตำบลในเวียง
* [[วัดสถารศ]] ตำบลในเวียง
* [[วัดสวนตาล]] ตำบลในเวียง
* [[วัดหัวข่วง]] ตำบลในเวียง
* [[วัดหัวเวียงใต้]] ตำบลในเวียง
* [[วัดอภัย]] ตำบลในเวียง
* [[วัดอรัญญาวาส]] ตำบลในเวียง
* [[วัดผาขวาง]] [[ตำบลบ่อ]]
* [[วัดภูเวียง]] ตำบลบ่อ
* [[วัดสาระ]] ตำบลบ่อ
* [[วัดห้วยยื่น]] ตำบลบ่อ
* [[วัดเชียงยืน]] [[ตำบลบ่อสวก]]
* [[วัดซาวหลวง]] ตำบลบ่อสวก
* [[วัดบ่อสวก]] ตำบลบ่อสวก
* [[วัดป่าคา]] ตำบลบ่อสวก
* [[วัดม่วง (ม่วงเจริญราษฎร์)]] ตำบลบ่อสวก
* [[วัดผาตูบ]] [[ตำบลผาสิงห์]]
* [[วัดผาสิงห์]] ตำบลผาสิงห์
* [[วัดสวนหอม]] ตำบลผาสิงห์
* [[วัดดอนเฟือง]] [[ตำบลเรือง]]
* [[วัดศรีนาป่าน]] ตำบลเรือง
* [[วัดศรีนาเรือง]] ตำบลเรือง
* [[วัดสุรธาดาราม]] [[ตำบลสะเนียน]]
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเขาน้อยเทสรังสี]] [[ตำบลดู่ใต้]]
* [[วัดป่าศรีถาวรวังตาว]] [[ตำบลสะเนียน]]
 
=== โรงเรียน ===
==== โรงเรียนมัธยม สพฐ. ====
* [[โรงเรียนน่านประชาอุทิศ]]
* [[โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร]]
* [[โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร]]
* [[โรงเรียนสตรีศรีน่าน]]
 
==== โรงเรียนประถม สพฐ. ====
* [[โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)]]
* [[โรงเรียนราชานุบาล]]
 
==== โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ====
* [[โรงเรียนเทศบาลบ้านพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร)]]
* [[โรงเรียนเทศบาลบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์)]]
* [[โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล (ดรุณวิทยา)]]
 
==== โรงเรียนเอกชน ====
* [[โรงเรียนซินจง]]
* [[โรงเรียนนันทบุรีวิทยา]]
* [[โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา]]
* [[โรงเรียนนิธิวิทย์]]
* [[โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา]]
 
=== โรงพยาบาล ===
* [[โรงพยาบาลน่าน]] (054-771-620, 054-771-622)
 
=== ท่าอากาศยาน ===
* [[ท่าอากาศยานน่าน]]
 
== อ้างอิง ==
{{อำเภอจังหวัดน่าน}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดน่าน|มเองน่าน]]
{{โครงจังหวัด}}
 
[[bpy:আম্ফোয়ে মায়ে চারিম]]
ผู้ใช้นิรนาม