ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางมุนจ็อง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==การปกครอง==
พระมเหสีมุนจอง ทรงมอบที่ดิน และ ที่นาให้กับประชาชนที่อยู่ยากแร้นแค้น ซึ่งท่ดินที่ดินที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น ล้วนเป็นที่ดิน ของเหล่าขุนนางที่ ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง
 
เนื่องจากในสมัย[[พระเจ้าจุงจง]] ยังคงมีพระชนชีพอยู่ ขุนนางได้แตกออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายยุนใหญ่ คือเป็นฝ่ายของ ยุน นิม พระมาตุลาของ[[พระเจ้าอินจง]] ที่สนับสนุน[[พระเจ้าอินจง]] ซึ่งในขณะนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่ง องค์ชายรัชทายาท หรือ เซจา และฝ่ายยุนเล็ก คือฝ่ายของ ยุน วอน ฮัง พระเชษฐารอง ของ พระมเหสีมุนจอง ซึ่งสนับสนุน [[พระเจ้าเมียงจง]] ซึ่งขณะนั้นเป็นยังคงดำรงตำแหน่ง องค์ชายคังวอน เมื่อพระเจ้าอินจงครองราชย์ได้ตามฝ่ายยุนใหญ่ต้องการ [[พระเจ้าอินจง]] ได้ขึ้นครองราชย์แทนในสมัยนี้ ฝ่ายยุนเล็กได้กุมอำนาจการปกครองเกือบทั้งหมด และฝ่ายยุนเล็ก ได้กำจัดฝ่ายยุนใหญ่ทั้งหมด ทำให้สมัยนี้ ยุน วอน ฮัง มีอำนาจ และฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเมื่อ พระมเหสีมุนจอง ในขณะนั้น คือพระพันปีมุนจอง ได้สิ้นพระชนม์ ทำให้ฝ่ายยุนเล็กถูกกวาดล้าง เนื่องจากเสียงคัดค้านของเหล่าขุนนางที่ยื่นฎีกา ให้ปลดและประหาร ยุน วอน ฮัง แก่ [[พระเจ้าเมียงจง]] ทำให้ ยุน วอน ฮัง และฝ่ายยุนเล็ก ถูกกวาดล้าง ในสมัย[[พระเจ้าเมียงจง]] ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม