ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

en with dot above
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-<references/> +{{รายการอ้างอิง}}) ด้วยบอต)
(en with dot above)
|'''n'''īti ||นีติ ||นีติ|| นีติ, นิติ
|-
|<ref>nํ ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ก (k, kh, g, gh, n) จะออกเสียงเป็น "ง"<br>
และบางทีก็ใช้ n, ng แทน nํ เช่น anํaṅg = ''อังคะ'' ใช้เป็น a'''n'''g, a'''ng'''g</ref>nํ ||ง||ङ ||a'''nํ'''g|| องฺค|| อังคะ|| องค์
|-
|<ref>ñ ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค จ (c, ch, j, jh, ñ) จะออกเสียงเป็น "ญ"<br>
130,352

การแก้ไข