เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# พระเจ้าสมตะธนุ
# [[พระเจ้าพฤหัสรถ]]
9.พระเจ้าอโศกมหาราช
 
===[[ราชวงศ์สุงคะ]]===
ผู้ใช้นิรนาม