ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาด
(เชื่อว่ามีเจตนาดีครับ)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาด)
{{เก็บกวาด}}
'''วรรณะ''' ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ (varna) มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม คือ
 
# '''ศูทร''' (Shudras) - บุคคลผู้อยู่ในชั้น แรงงาน
 
== การแต่งงานต่างวรรณะ ==
บุคคลทั้ง 4 วรรณะนี้หากมีการแต่งงานข้ามวรรณะกันจะมีวรรณะต่างกันเรียกว่าวรรณะสังกรและมีการแต่งงานประเภทต่างๆดังนี้
1.การแต่งงานโดยที่สามีภรรยาอยู่วรรณะเดียวกัน เมื่อมีลูก ลูกก็จะอยู่ในวรรณะเดียวกับพ่อแม่ แต่หากบุคคลทั้ง 4 วรรณะนี้มีการแต่งงานข้ามวรรณะกัน จะมีวรรณะต่างกันเรียกว่าวรรณะสังกร และมีการแต่งงานประเภทต่าง ๆ ดังนี้
 
2.;การแต่งงานที่ดี คือสามีอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าภรรยา เมื่อมีลูก ลูกจะมีวรรณะดังนี้
2.1. สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะกษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะมูรธาวสิกตะ
2.2.* สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะแพศย์ กษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะอัมพัษฐะมูรธาวสิกตะ
2.3.* สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะศูทร แพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะนิษาทะอัมพัษฐะ
2.4.* สามีวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะนิษาทะ
2.5.* สามีวรรณะแพศย์ กษัตริย์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะมาหิษยะ
3.2. ภรรยาวรรณะพราหมณ์* สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะไวเทหถะกรณะ
3.การแต่งงานที่เลว คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี เมื่อมีลูก ลูกจะอยู่ในวรรณะสังกร มีดังนี้
 
3.1. ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะกษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะสูตะ
3.;การแต่งงานที่เลว คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี เมื่อมีลูก ลูกจะอยู่ในวรรณะสังกร มีดังนี้
3.2. ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะไวเทหถะ
3.3.* ภรรยาวรรณะพราหมณ์ สามีวรรณะศูืทร กษัตริย์ จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล กลุ่มนี้จะถูกเหยียดหยามจากสังคม แตะต้องไม่ได้ แม้แต่เงาสูตะ
3.4.* ภรรยาวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ สามีวรรณะแพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะมาคระไวเทหถะ
3.5.* ภรรยาวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ สามีวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกษัตตฤจัณฑาล กลุ่มนี้จะถูกเหยียดหยามจากสังคม แตะต้องไม่ได้ แม้แต่เงา
3.6.* ภรรยาวรรณะแพศย์ กษัตริย์ สามีวรรณะศูทร แพศย์ จะมีลูกเป็นวรรณะยาโยควะมาคระ
2.1. สามีวรรณะพราหมณ์* ภรรยาวรรณะกษัตริย์ สามีวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมูรธาวสิกตะกษัตตฤ
นอกจากนี้ยังมีวรรณะอื่นๆอีก3,000วรรณะเกิดจากการแต่งงานของลูกของสามีภรรยาในข้อ2.และ3.
* ภรรยาวรรณะแพศย์ สามีวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะยาโยควะ
และยังขึ้นกับการทำอาชีพของคนนั้นๆด้วย เช่น คนวรรณะพราหมณ์ ถ้าทำอาชีพแบบศูทร 7 ชั่วคน ก็จะเป็นวรรณะศูทร เป็นต้น
 
นอกจากนี้ยังมีวรรณะอื่นๆ อีก 3,000 วรรณะเกิดจากการแต่งงานของลูกของสามีภรรยาในข้อ 2 และ 3 และยังขึ้นกับการทำอาชีพของคนนั้นๆด้วย เช่น คนวรรณะพราหมณ์ ถ้าทำอาชีพแบบศูทร 7 ชั่วคน ก็จะเป็นวรรณะศูทร เป็นต้น และวรรณะสังกรยกเว้นจัณฑาลก็สามารถเข้าสู่ 4 วรรณะแรกได้ เช่น ตระกูลพราหมณ์ชายที่แต่งงานกับหญิงวรรณะนิษาทะมาแล้ว7ชั่วคน ลูกที่เกิดมาในรุ่นต่อมาจะมีวรรณะพราหมณ์
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www.watyarn.net.nz/Four_Ashrams.htm วัดญานประทีป ประเทศนิวซีแลนด์]
* ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ โดยประภัสสร บุญประเสริฐ
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{โครงส่วน}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาฮินดู]]
15,884

การแก้ไข