ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบสถ์นักบุญโธมัส (ไลพ์ซิก)"

การตกแต่งภายในโบสถ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Baroque ในช่วงปี [[ค.ศ. 1723]] - [[ค.ศ. 1750]] ซึ่งเป็นช่วงที่[[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ทำงานเป็นนักดนตรี และนักประพันธ์เพลงที่เมืองไลพ์ซิก และต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การตกแต่งภายในจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ โกธิคยุคใหม่ ใน ตามค่านิยมในยุคนั้น และได้คงรูปแบบดังกล่าวไว้จวบจนปัจจุบัน
 
ในปี ค.ศ. 1539 [[มาร์ติน ลูเธอร์]] นักปฎิวัติศาสนา และผู้ก่อตั้ง[[ศาสนาคริสต์]][[โปเตสแตนต์|นิกายโปแตสเตนท์เตสแตนท์]] ได้มาเทศนาที่โบสถ์แห่งนี้ ปัจจุบัน โบสถ์นักบุญโธมัสเป็นสถานนมัสการประจำสำหรับคริสเตียนนิกายลูเธอแรน มีรอบนมัสการทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.
 
[[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ทำงานเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง และหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียง ประจำโบสถ์ในเมืองไลพ์ซิก อันได้แก่ โบสถ์นักบุญโธมัส โบสถ์นักบุญนิโคลัส โบสถ์นักบุญเปาโล และโบสถ์โยฮานเนส (โบสถ์แห่งสุดท้ายนี้ถูกทำลายไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง และยังไม่ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใดทดแทนในบริเวณดังกล่าว) ในช่วงระหว่างปี [[ค.ศ. 1723]] จนกระทั่งเสียชีวิตในปี [[ค.ศ. 1750]] เดิมสุสานของเขา ตั้งอยู่ ณ โบสถ์โยฮานเนส เนื่องจากโบสถ์ดังกล่าวถูกระเบิดเสียหายในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] จึงได้มีการย้ายสุสานของเขามายังโบสถ์นักบุญโธมัสแห่งนี้ในปี [[ค.ศ. 1950]] จนปัจจุบัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1908 ได้มีการสร้างอนุสวรีย์ [[โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค]] ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ภายนอกของโบสถ์อีกด้วย และในปี [[ค.ศ. 2007]] จึงได้มีการสร้างอนุสวรีย์ของเฟลิกซ์ เมลโดโซห์น ตั้งไว้ด้านทิศตะวันออกของโบสถ์แห่งนี้
1,517

การแก้ไข